"Holidays in the sun" là một bài hát do Skid Row cover lại trong festival âm nhạc tại Moscow, Liên Xô năm 1989. V́ là biểu diễn live nên Sebastian Bach ỷ có giọng tốt hét ḥ tá lả, gào rú om ṣm, lyrics chỉ c̣n 75% chính xác so với bản gốc của nhóm Sex Pistols. Ai có lyrics chính xác hơn, vui ḷng liên hệ với Skidwebmaster. C̣n bây giờ th́ tạm hài ḷng với cái này nhé bà con!


Skid Row - Holidays in the sun
(Nói nhảm lung tung xèng)

1. I don't wanna holiday in the sun
I wanna go to the new Belsen
I wanna see some history
'cause now I got a reasonable economy.
Ref. Now I got a reason
now I got a reason
now I got a reason
and I'm still waitin'
Now I got a reason
now I got a reason to be waitin'
the Berlin wall...

2. In sensurround sound in a two inch wall
I was waitin' for the communist call
I didn't ask for sunshine and I got world war three
I'm lookin' over the wall and they're lookin' at me

(Back to Ref.)

They're starin' all night and they're starin' all day.
I had no reason to be here at all.
But now I got a reason it's no real reason to be waitin'
the Berlin wall...

(Gào)
(Solo)

Claostrophobia there's too much paranoid (đoạn này không được chắc chắn cho lắm)
There's too many closets I went in before
And now I got a reason
it's no real reason to be waitin'
the Berlin wall...

I'll get over the wall, I'll get over the wall.

(Lại gào + nói nhảm :->)