Wilkommen!

Sau một đợt ngủm server, các pix xinh xinh thu thập được trên mạng đồng lòng không hẹn mà cùng đội nón mang tơi ra đi không lời từ biệt cả, nghĩ mà xót xa cho cái công săn lùng ba năm trước. Cái còn giữ lại được chỉ là mấy thumbnail bé tí, nhìn thấy thật thảm hại.

Thôi thì cũng đành... Vì đâu có cái khỉ khô gì là everlasting. Xem tạm vậy. Nhưng trước khi xem, để tăng cái nhuệ khí, tất cả cùng đồng thanh nào:

- Tổ cha Brinkster!

- DCM free hosting!

- Brinkster free hosting là đồ con lợn!!!

Ok, vielen Dank.