DDSF Again

June 25th, 2007 § 0

Nhân dịp mổ ruột thừa nội soi 3 lỗ rất khí thế, bỏ mất một tuần làm việc, tốn hơn 4 triệu Việt Nam Đồng, ngồi rảnh trong Hoàn Mỹ Tư Nhân Bịnh Viện chẳng biết làm gì, ngâm thơ chơi. Kể ra trong hoàn cảnh tay chi chít lỗ kim, mặt mày tái mét, tóc tai bù xù rũ rượi, răng cỏ ba ngày không cọ quét, thì ngâm thơ cũng là một thú vui tao nhã. Ngày xưa khi Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Khuyến gặp nhau tại chợ Đông Ba Huế rồi kết nghĩa kim lang tại Vườn Quýt Tiền Giang, chắc cũng chỉ lãng mạn đến thế là cùng.

Nguyễn Trãi xướng rằng:


Cái ruột thừa của em, cái ruột thừa của anh
Ôiiiiiii những cái ruột thừa đéo damn shít fất
Những cái ruột thừa đếch làm được mốc gì cho tổ quấc
Chỉ biết nằm lăn ra đấy
ăn vạ và hại tiền

Nguyễn Khuyến họa rằng:


Cái ruột thừa của anh, cái ruột thừa của em
Ôiiiiiiiiiiiii (đ.m. đau)
ôiiiiiiiiiii những cái ruột thừa chó chết
Những cái ruột thừa ăn trên ngồi trốc
Cả đời hả mỏ hành dân

Nguyễn Bỉnh Khiêm post scriptum rằng:


Cái ruột thừa của em, cái ruột thừa của anh
Ốiiiiii ôiiiiii những cái…
Khặc, khặc, ọc

(Mới họa được tới đấy thì bác sĩ vào bảo mày khỏe rồi, tiền cũng giả rồi, xuất viện đi, dành chỗ cho những cái ruột thừa ddsf khác).

Mô là đây?

Đang xem tàng trữ June, 2007 tại Yahoo! 360 đã ngỏm.