Copyrighted

July 1st, 2006 § 0

Đi DN về, phát hiện trước cửa nhà nguyên một bãi tiểu thủy của con ác cẩu Cerberus nhà hàng xóm. Nồng nặc mùi amôniắc. Nghe đâu chó nhà cũng như chó rừng chuyên dùng nước đái để khẳng định lãnh thổ, cứ lâu lâu không buồn cũng phứa ra ít giọt vòng vòng theo kiểu quy hoạch khoanh vùng. Một khi co cẳng sau lên tức là đang tuyên bố đại ý “ta là chùm (lông nách) tại đây, tại kia, tại loanh quanh khúc này; thằng (con) nào léng phéng là tao céng, tao đá, tao đạp, tao đập, tao đụp, tao vân vân và vân vân…”.

Tự nhiên nghĩ (tự nhiên thôi, suy nghĩ là tự do và không liên quan gì đến chính trị), hình như nước bạn Huê Kì cũng rất là enjoy cái kiểu đánh dấu chủ quyền như thế. Khi bác Oách xinh tơn uýnh cái nội chiến thành công rực rỡ, xóa béng chế độ nô lệ, bác liền đọc ngay bản tuyên ngôn “miếng đất này là của chúng mình”, rằng “mọi và người sinh ra đều bình đẳng”. Khi Neo Amxờtrông thò cẳng chân lông lá xuống mặt trăng (mặt Selene), bác này cũng hăm hở lôi ngay lá cờ lắm sao nhiều vạch ra cắm chào. Khi đại chiến thế giới xém xong, Mĩ ta lại vác hai củ bom nguyên tử bự bành ki liệng xuống Hi rô si ma với Na ga sa ki, đường hoàng tự nhiên như vứt rác xuống kênh Nhiêu Lộc. Sau này khi đại uýnh với Việt Nam, đoạn cuối xem chừng yếu thế, Uncle Shame lại huy động cả vốc B52 vứt bom bi, nã pháo, liệng lựu, phóng rốc két tùm lum um sùm, quyết tâm đưa Hà Nội trở về thời kì mặc quần lá. Gần đây cụ Gióc giơ Bú sơ cũng quyết tâm tiếp nối truyền thống cha ông nội đi trước, hô hào tiểu phỉ, giống như thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng, cùng với Tô ny Bờ le càn quét I rắc như thằng điên, bắt Xát đam, lùng La đen, dọa Triều Tiên, khè Trung Quất, mọi chuyện khó dễ chẳng từ (chức).

Túm lại chẳng biết Uncle Shit định làm gì. Giàu thì nứt đổ đổ tường, tiền 16 nghìn mới ăn được một. Giỏi thì khỏi nói, trong tay quy tụ cả Anh xờ tanh, Ê đít xơn, sau lại có cả Biu Ghết. Rộng thì bao la, chễm chệ cả khu Bắc Tân Lục Địa, lại còn chòi ra một mẩu Aloha mé Thái Bình Dương. Ác thì, hề, khét tiếng. Mọi thứ đều nổi. Như bèo.

Thế thì việc gì phải bắt chước con chó, suốt ngày đi đánh dấu chủ quyền làm gì cho nó nhây cái chuyện ra?

§ Bàn tán

Đây cái gì

Đang đọc Copyrighted tại Yahoo! 360 đã ngỏm.

Thêm thắt