Nyx

July 1st, 2006 § 0

Hôm nay toàn công ty Blogic Systems (5 người) được nghỉ vì cúp điện. Kéo nhau đi uống cà phê hè phố. Cả bọn há mỏ ngồi nghe Project Manager thao thao bất tuyệt kể chuyện các công ty, chuyện Mĩ Nhật Hàn, chuyện kinh nghiệm, chuyện kĩ thuật…

9 năm nữa, ê, mày ở đâu? Nếu theo nghề IT, vẫn đang ngồi còng lưng code Cb (ngôn ngữ mới, thay thế cho C#), đầu bạc một nửa hói một nửa, hay đã lên team leader, project manager, vise-manager, CTO? Nếu bỏ nghề, làm gì? Kiến trúc sư, thiết kế hố xí? Họa viên, phụ vẽ hầm cầu? Nhà thầu, xây chuồng heo? Hay vác cây e-guitar lang thang khắp quận 1 ban đêm đàn mấy bản metal bán vé số? Hay ở trong bệnh viện tâm thần, múa may nhảy nhót chát xình chát chát bùm (khả năng này cao lắm)? 10 năm nữa, có còn nghe Stratovarius không hay đã chuyển qua cải lương, ngâm kíu hát bội, tìm hiểu tuồng chèo? 11 năm nữa, có vợ chưa, hay chỉ là một thằng nhóc 32 tuổi? 12 năm nữa, 20 năm nữa, 40 năm nữa, lúc nào thì đi củi, thân xác bón phân?

Hay, nói như C, sáng mai ra đường dẫm phải vỏ chuối té chết? Nhà trọ không thấy chuối, chỉ thấy cứt chó đầy trước cửa. Dẫm cứt chó cũng có thể trượt ngã vậy. Chết kiểu đó chắc chắn không để lại chút tiếng thơm nào cho đời sau.

Cũng có lần vỗ ngực “The best way to predict future is to invent it”, mỗ tự quyết định cuộc đời của mỗ. Nổ thế thôi.

§ Bàn tán

Đây cái gì

Đang đọc Nyx tại Yahoo! 360 đã ngỏm.

Thêm thắt