The Gardener XXVIII

July 1st, 2006 § 0

Your questioning eyes are sad. They seek to know my meaning as the moon would fathom the sea.
I have bared my life before your eyes from end to end, with nothing hidden or held back. That is why you know me not.
If it were only a gem, I could break it into a hundred pieces and string them into a chain to put on your neck.
If it were only a flower, round and small and sweet, I could pluck it from its stem to set it in your hair
But it is a heart, my beloved. Where are its shores and its bottom?
You know not the limits of this kingdom, still you are its queen.
If it were only a moment of pleasure it would flower in an easy smile, and you could see it and read it in a moment.
If it were merely a pain it would melt in limpid tears, reflecting its inmost secret without a word.
But it is love, my beloved.
Its pleasure and pain are boundless, and endless its wants and wealth.
It is as near to you as your life, but you can never wholly know it.

____________Rabindranath Tagore

Hay nhỉ? Bài này sách văn học 11 dịch thành “Vô biên tâm hồn”, nhớ mang máng:

Đôi mắt băn khoăn của em buồn
Đôi mắt em như muốn nhìn sâu vào tâm tưởng của anh
Như trăng kia muốn soi vào biển cả
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi trước mắt em
Anh không giấu em một điều gì
Chính vì thế mà em không biết gì về anh…
(Blah blah…)
Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Bố tổ thằng nào biết được chiều sâu và bến bờ của nó
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có hiểu đếch gì về biên giới của nó đâu
(Em ngu như trâu…)

Hiển nhiên, Nobel văn học không phải là một người bình thường.

§ Bàn tán

Đây cái gì

Đang đọc The Gardener XXVIII tại Yahoo! 360 đã ngỏm.

Thêm thắt